อาคาร : โรงกีฬาอเนกประสงค์
หมายเลขแบบ : ทบ.6678
ขนาดอาคาร
กว้างxยาวxสูง(ม.):
45.00x51.00x12.65
ประมาณราคาตอกเข็ม : -
ประมาณราคา
ไม่ตอกเข็ม :
-
   
ขนาดไฟล์ : 46.38 MB