21 ส.ค. 62 ณ วัดเสมียนนารี
   
28 ก.ค. 62 ณ กระทรวงวัฒนธรรม ถ.เทียมร่วมมิตร
   
27-28 มี.ค. 62 ณ คลองยายสุ่น
 
 
 
7 ก.พ. 62 ณ ลำรางแยกลำรางขวดตาเขียง
10 ม.ค. 62 ณ ลำรางขวดบางจาก