หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พลทหาร
กองประจำการ และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ยย.ทบ.
ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและ
พิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบปีที่
112 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผช.ผบ.ทบ.
เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อ 1 ก.ย.59

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน นำคณะนายทหารสัญญาบัตร
ยย.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 84 พรรษา 12 ส.ค.59 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ 12 ส.ค.59

 

พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพ
สำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
ยย.ทบ. จำนวน 6 ราย เมื่อ 11 ส.ค.59

 

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ ยย.ทบ. ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์
เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ วัดบางบัว เขตจตุจักร
กรุงเทพ ฯ เมื่อ 8 ส.ค.59

ยย.ทบ.จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อ 3 ส.ค.59

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

- บัญชีการจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560

- การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2559 ( มี.ค. - ธ.ค. )

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
   
   
     
     
     
     
     
       
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900