หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
   
  ภาพกิจกรรม 
 
   

ยย.ทบ. จัดกิจกรรมการรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การคัดแยกขยะสร้างมูลค่าและการจัดการขยะอินทรีย์
โดยใช้ไส้เดือนดิน" ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ 30 มี.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.สุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ รอง จก.ยย.ทบ.(2) เป็นผู้แทน พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. กระทำพิธี
ปิดการศึกษาหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 28 ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ 25 มี.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมจาก
คณะ พล.ต.สมควร ทองนาค รอง จก.กบ.ทหาร (1) ณ ห้องประชุม ยย.ทบ. (1) เมื่อ 25 มี.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------

ยย.ทบ. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ยย.ทบ.
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 3-4 มี.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. มอบอุปกรณ์โต๊ะเขียนแบบให้แก่บุตรของ
ข้าราชการ ยย.ทบ. ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ณ สำนักงานชุมชน ยย.ทบ. เมื่อ 3 มี.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.สุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ รอง จก.ยย.ทบ.(2) เป็นประธานในการรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"ติดอาวุธทางปัญญาของนักก่อสร้าง" โดยมีอาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม ยย.ทบ. (1) เมื่อ 1 มี.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
------------------------------------------
------------------------------------------
 
   
 
 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
   
   
     
     
     
     
     
     
     
       
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900