หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำคณะ
ข้าราชการ ยย.ทบ. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่
สังกัด ยย.ทบ. รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11 รอ. เมื่อ
15 มิ.ย.60พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. นำกำลังพลและ
ครอบครัว ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรม
"ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง"
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ
ยย.ทบ. เมื่อ 31 พ.ค.60

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้เยี่ยม
น.ส.สุพินดา มุกดา บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของ ยย.ทบ. ซึ่งเข้ารับการผ่าตัด
โรคลำไส้ใหญ่หย่ิอน ณ โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า เมื่อ 25 พ.ค.60


สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ ส่ง
เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไป
จ.บุรีรัมย์ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
เมื่อ 21 พ.ค.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. เป็นประธานเปิด
กิจกรรมโครงการช้างเผือกภาคดนตรี
(กีตาร์และไวโอลิน) ห้วง 21 พ.ค.60
ถึง 2 ก.ค.60 ให้แก่บุตร - หลานของ
กำลังพล ยย.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์
ยย.ทบ. เมื่อ 21 พ.ค.60

สมาคมแม่บ้าน ทบ.ได้มอบหมายให้
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน
ร่วมพิธีตักบาตรวันวิสาขบูชา ณ
ลานพลาซ่า อาคารอินดอร์สเตเดียม
สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
เมื่อ 10 พ.ค.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษา ยย.ทบ. ประจำปี
2560 ให้แก่บุตรของกำลังพล ยย.ทบ.
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.
เมื่อ 3 พ.ค.60พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุตร-หลาน
ของกำลังพล ยย.ทบ. ณ สนามหญ้า
ร้อย.บร.กบร.ยย.ทบ. เมื่อ
28 เม.ย.60พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
กระทำพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ
เป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ 1/57, 1/58,
1/59 (ปลดพิเศษ) และผลัดที่ 2/59
(ปลดพิเศษ) ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสร
สรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 26 เม.ย.60


ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

- บัญชีการจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 คู่มือ / เอกสาร

 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  - การพัฒนาแบบอาคารของกระทรวงกลาโหม Defence Building Revolutions  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544