หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
   
  ภาพกิจกรรม 
 
   

ยย.ทบ. ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่กำลังพลและครอบครัว ยย.ทบ.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ 29 พ.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------

ยย.ทบ.กระทำพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ. และ สก.ทบ. แห่งใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการ
บริหารจัดการไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยมี พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ.
และผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงคุณธรรมร่วมกัน
ณ ห้องประชุม ยย.ทบ.(1) เมื่อ 24 พ.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน กำหนดให้ พ.อ.ปิยะพันธ์ วัฒนวงษ์ ผอ.กผค.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ยย.ทบ.
นำคณะข้าราชการ ยย.ทบ. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
ช.พัน.1 รอ. เมื่อ 19 พ.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ยย.ทบ. ประจำปี 2559
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 12 พ.ค.59

           ---------------------------------------------------------------------------
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
------------------------------------------
 
   
 
 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
   
   
     
     
     
     
     
     
     
       
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900