หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
   
  ภาพกิจกรรม 
 
   

พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์ รอง จก.ยย.ทบ.(1) เป็นผู้แทน พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. กระทำพิธี
อำลาชีวิตทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ 1/56, 1/57, 2/57, 1/58 (ปลดพิเศษ) และ
ผลัดที่ 2/58 (ปลดพิเศษ) ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 28 เม.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.สุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ รอง จก.ยย.ทบ.(2) รับการตรวจเยี่ยมจาก พ.อ.ฉกาจ ขันตี ผอ.กศ.ยศ.ทบ.
เพื่อรับทราบผลการดำเนินการด้านการฝึกและศึกษาของหน่วย ณ ห้องประชุม ยย.ทบ.(1)
เมื่อ 28 เม.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะชุดทำงานติดตามความก้าวหน้าครอบครัว
ที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ยย.ทบ. เข้าเยี่ยมบุตรและคู่สมรสที่พิการ ห้วงเดือน เม.ย.59
ณ บริเวณที่พักอาศัย ยย.ทบ. เมื่อ 26 เม.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------

คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. นำคณะสมาชิกชมรมแม่บ้าน 8 หน่วยงาน ร่วมทำ
กิจกรรมโครงการค่ายสายใยเพื่อการเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของ
กำลังพล ทบ. "กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์" กลุ่มที่ 6 (กลุ่มโป๊ยเซียน) ครั้งที่ 1 ห้วงเดือน ก.พ. - เม.ย.59
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 21 เม.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2559"
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 และให้โอวาทแก่กำลังพล ยย.ทบ. เนื่องในโอกาสเทศกาล
ดังกล่าว ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 8 เม.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับสมัครสอบคัดเลือก จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)
ประจำปีงบประมาณ 2559 โควตา เหล่า ช. (ยย.)
------------------------------------------
------------------------------------------
 
   
 
 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
   
   
     
     
     
     
     
     
     
       
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900