หน้าหลัก ประวัติกรมฯ
ภารกิจกรมฯ
ผู้บังคับบัญชากรมฯ
สถานที่ตั้งกรมฯ

                      แบบอาคารมาตรฐาน

  ลำดับ
แบบอาคาร

หมายเลขอาคาร

ดูข้อมูล

ขนาด กว้างxยาวxสูง (ม.)

หมายเหตุ
  1 บ้านพักนายพล (พลตรี - พลโท) กห 01-1 12.50x25.50 ม.  
          พื้นชั้นล่าง - หลังคา 7.8 ม.  
  2 บ้านพักพันเอก กห 02-1 รูป ; ราคา 13.50x20.00x5.88  
  3 บ้านพักนายพัน (พันตรี - พันโท) กห 02-2 รูป ; ราคา 9.00x9.00x6.005  
4 บ้านพักนายร้อย กห 03-7 รูป ; ราคา 12.00x54.00x6.6
(ตึกแถวสัญญาบัตร)  
5 บ้านพักนายสิบ กห 04-4 รูป ; ราคา 11.00x35.00x7.55
(ตึกแถวชั้นประทวน)  
6 - บก.พัน. ทบ.6535 รูป ; ราคา 12.00x32.00x9.00
- บก.กรม กห 16-2 รูป ; ราคา 25.00x37.50x9.45
- บก.พล. ืทบ.4881 รูป ; ราคา 40.00x60.00x6.3
7 - เสาธง (ระดับกรม) กห 20-1 รูป ; ราคา สูง 29.65
- เสาธง (ระดับกองพัน) กห 20-2 รูป ; ราคา สูง 14.30
  - เสาธง (ระดับกรม) ทบ.7460 รูป ; ราคา สูง 20.00  
8 - กองรักษาการณ์ (ระดับกรม) กห 15-1 รูป ; ราคา 8.00x20.00x4.30  
  - กองรักษาการณ์ (ระดับกองพัน) กห 15-2 รูป ; ราคา 11.60x13.80x4.10  
9 ที่ญาติเยี่ยม ทบ.6206 รูป ; ราคา 6.00x12.00x3.75  
10 ป้อมยาม ทบ.7405 ก. รูป ; ราคา 2.00x4.00x2.60  
11 บ้านรับรอง ทบ.5876 ข.   31.50x54.00x6.3  - บ้านพักผู้มาติดต่อราชการ
            ระดับ ทภ. และ นศส.
12 อาคารศูนย์โทรศัพท์ ทบ.6214 ข.   10.00x25.00x3.90  
13 อาคารศาสนสถาน ทบ.5156   20.60x33.00x14.00  - เป็นแหล่งที่ทำกิจกรรมทาง
            ศาสนา
14 อาคารพิพิธภัณฑ์ ทบ.7623   55.00x70.00x6.60  - เป็นที่เก็บของประวัติศาสตร์
15 อาคารโรงพิมพ์ ทบ.7550   13.00x56.00x5.9  
16 อาคารสถานีสารวัตร ทบ.5412 ก.   15.00x29.00x4.25  - เป็นที่บังคับการนอกที่ตั้งของ
            สารวัตรทหาร
17 - โรงนอนทหาร 60 คน กห 06-4 รูป ; ราคา 16.00x39.00x11.00  - ลานพื้นแข็งด้านหน้า
        กว้าง 15 เมตร
- โรงนอนทหาร 90 คน กห 06-5 รูป ; ราคา 16.00x55.00x11.00  
- โรงนอนทหาร 120 คน กห 06-6 รูป ; ราคา 16.00x76.00x11.00  
- โรงนอนทหาร 150 คน กห 06-7 รูป ; ราคา 16.00x76.00x11.00  
18 ห้องน้ำ - ส้วมทหาร กห 07-1 ค. รูป ; ราคา 7.50x15.00x4.09  
19 - โรงเลี้ยง 100 คน กห 08-4 รูป ; ราคา 16.00x32.00x7.35  
- โรงเลี้ยง 200 คน กห 08-5 รูป ; ราคา 16.00x32.00x7.35  
- โรงเลี้ยง 300 คน กห 08-6 รูป ; ราคา 18.00x32.00x6.50  
- โรงเลี้ยง 400 คน กห 08-7   18.00x40.00x6.50  
- โรงเลี้ยง 500 คน กห 08-8   18.00x48.00x6.50  
20
- โรงครัว 100-200 คน กห 09-1 ก.   9.00x19.50x4.80  
- โรงครัว 300-500 คน กห 09-2   9.00x19.50x5.00  
21
แหล่งชุมนุมนายทหาร 200 คน ทบ.4584 จ.   33.00x43.00x5.70  
(ระดับกองพัน)        
22
แหล่งชุมนุมนายสิบ 150-200 คน ทบ.5778   30.00x32.00x5.55  
23
โรงกีฬาเอนกประสงค์ ทบ.6678   45.00x51.00x12.65  
24
โรงรถ 25 คัน ทบ.2415 ข.   8.00x96.50x6.00  
 - 1 หัวโรง      - ลานพื้นแข็งด้านหน้า
 - 2 หัวโรง     กว้าง 15 เมตร และ
      พิจารณาเป็นหน่วยๆไป
25
โรงรถหลังคาสูง จุ 10 คัน ทบ.5143   10.00x44.00x6.00  
26
โรงรถถัง ทบ.6060 ก.   14.00x104.5x8.00  
27
โรงรถสายพาน จุ 8 คัน (2 แถว) ทบ.4149 ง.   14.00x55.00x5.00  
28
โรงรถกู้ซ่อม ทบ.6061 ก.   14.00x34.00x10.00  
29
โรงจอดรถ 30 คัน (หน้าแฟลต) ทบ.7049   6.00x150.00x2.70
30
โรงจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ทบ.7817   3.50x50.00x2.80  
31
โรงรถดับเพลิงและห้องเย็น ทบ.7342   12.00x35.00x5.90  
32
โรงเก็บเครื่องมือหนัก (สาย ช.) ทบ.5672   8.00x48.00x5.55  
1 หัวโรง      
33
โรงเ็ก็บอาวุธนำวิถี      
 - ASPIDE ทบ.7164   7.50x21.00x6.80  
 - SPARDA ทบ.7089   18.00x22.50x4.80  
34
โรงเ็ก็บเรดาร์ (เตือนภัยระยะต่ำ) ทบ.6642 ก.   11.00x18.00x6.20  
35
โรงปืนใหญ่ จุ 6 กระบอก ทบ.5656 รูป ; ราคา 17.50x28.00x4.30  
36
ลาดล้างรถ (ชั้นทางเดียว) ทบ.2444 ง.   4.00x17.00x0.70  
37
ลาดล้างรถสายพาน (ชั้น 2 ทาง) ทบ.2444 ข.   4.00x24.00x0.70  
38
ลานพื้นแข็ง ทบ.8020    
 - รับ นน. 12 ตัน      
 - รับ นน. 21 ตัน      
39
โรงซ่อมรถยนต์ ทบ.4610 ค. รูป ; ราคา 8.00x24.00  
40
โรงซ่อม สป.(สำหรับคลัง สป.5) ทบ.7736   15.00x28.00x5.75  
41
คลัง สป.2-4 กห 13-3 ก. รูป ; ราคา 20.00x25.00x8.30  
42
คลัง สป.3 ทบ.4122 ฉ.   15.00x15.00x3.50  
43
 - คลัง สป.5 (แบบที่ 1) ทบ.7297 รูป ; ราคา 15.30x36.60x6.35  - ประกอบด้วย ราง V,
 - คลัง สป.5 (แบบที่ 2) ทบ.2884 ง. รูป ; ราคา 10.00x20.00x6.00 ระบบป้องกันฟ้าผ่า,
 - คลัง สป.5 (แบบที่ 3) ทบ.2652 ง.
รูป ; ราคา 6.00x12.00x5.10 มูลดิน 6,262 ลบ.ม.,
 - คลัง สป.5 (แบบที่ 4) ทบ.3115 ค. รูป ; ราคา 4.00x4.00x3.00 ปลูกหญ้า 3,000 ตร.ม.
44
เสาล่อฟ้า ทบ.2425   สูง 24 ม.  
45
อาคารเรียนรวม 120 คน ทบ.6583   25.10x37.80  
46
อาคารที่พัก นสน. ทบ.7503   11.00x78.00x18.60  
47
อาคารที่พัก นทน. ทบ.7504   13.70x78.00x18.60  
48
อาคารศาลทหาร ทบ.6538   21.00x27.00x9.30  
49
เรือนจำ จทบ. กห 17-1   16.50x40.00x7.50  
50
 - เรือนขังนักโทษ ทบ.7768   14.50x35.00x6.00  
 - เรือนขังนักโทษ (พิเศษ) ทบ.7771   14.50x35.00x6.00  - เรือนขังนักโทษหญิง
51
ห้องน้ำ - ส้วม (นักโทษ) ทบ.7769   6.50x12.00x5.40  
52
โรงฝึกงาน ทบ.7770   12.00x24.00x3.00  
53
บก.มว.ควบคุมนักโทษ ทบ.7772   8.00x24.00x2.80  
54
ป้อมรักษาการณ์ ทบ.7773   2.00x3.50x10.10  
55
ลาดจอด บ. และ ฮ. ทบ.7943    
(เป็นลานพื้นแข็ง คสล.มาตรฐาน)      
56
โรงเก็บ บ.ปีกหมุน ทบ.6953   26.00x33.00x6.50  
57
โรงเก็บ และซ่อม บ. ทบ.5994 ข.   31.50x49.70x9.275  
58
สนามยิงปืน      
 - ในเมือง ทบ.5631   18.00x36.00x3.75  
 - นอกเมือง ทบ.5632   18.00x33.00x4.50
59
สนามแข่งขันยิงปืน ทบ.6687   18.00x62.00x4.85  
60
อาคารจ่ายกระสุน ทบ.6879   3.00x6.00x3.45  
61
อาคารโรงพักคอย (อเนกประสงค์) ทบ.7807   8.00x16.00x5.95  
62
ที่พักคอย (ประกอบสนามยิงปืน) ทบ.5468
  9.00x21.00x3.80  
63
สนามฝึกใ้ช้ดาบปลายปืน ทบ.3509   ชนิดสนามฝึกกว้าง  
    40 หลา X 300 หลา  
64
สนามฝึกทำการรบประิชิด ทบ.3519   ชนิดสนามฝึกกว้าง  
  100 หลา X 250 หลา  
65
สนามฝึกทำนองรบ (หมวด ถ.) ทบ.6864   ความกว้างแนวยิง  
  1,500 ม. ความกว้างพื้นที่  
  เป้าหมาย 2,500 เมตร  
66
สนามฝึกทำนองรบ (หมวด ร.) ทบ.6870   ชนิดสนามฝึก  
  300 ม.x 500 ม.  
67
สนามฝึกทำนองรบ (มว.ร.) ทบ.6871   ชนิดสนามฝึก  
  100 ม.x 600 ม.  
68
สนามฝึกขว้่างลูกระเบิด ทบ.6867   ชนิดสนามฝึก  
    55.00 ม.x 60 ม.  
69
สนามฝึกลอดใต้กระสุนวิถี ทบ.3521   ชนิดสนามฝึกกว้าง
  75 หลา x 100 หลา
70
สนามฝึกเดินทางด้วยเข็มทิศ ทบ.6868   ชนิดสนามฝึก
71
สนามยิงปืนใหญ่ ถ.(อยู่กับที่) และ ทบ.6862   ชนิดของสนามฝึกความกว้าง  
สนามยิงปืนเล็งตรง     ของแนวยิง 150 ม., ความ  
      กว้างพื้นที่เป้าหมาย  
      1,000 ม. ยิงไกลสุด  
      3,500 ม.  
72
สนามยิงปืนทำนองรบ (ถ.เคลื่อนที่) ทบ.6863   ชนิดสนามฝึกกว้าง 50 ม.x  
      ระยะไกล 2,000 เมตร  
73
สนามยิงปืนระเบิดปิด COB ฉก.90 ทบ.6653   15.00x17.00x4.20  
74
สถานีวิ่งซิกแซก ทบ.8050   1.20x2.00 (ชนิดสนาม)  
75
สถานีการใ้ช้แขน - บันไดลิง ทบ.8051   2.50x2.40x2.50  
76
สถานีเขย่ง - ก้าวกระโดด ทบ.8052   5.00x10.00  
      (ชนิดบ่อทราย)  
77
สถานีไต่ขึ้น - ไต่ลง ทบ.8053   2.50x2.50x6.50  
78
สนามฝึกทดสอบกำลังใจ ทบ.6582   ชนิดสนามฝึกมี 10 สถานี  
      ใส่บอกระยะ  
79
หอฝึกกำลังใจสูง 34 ฟุต ทบ.6683   4.40x5.40x16.50  
80
ที่ตรวจโรค (เสนารักษ์กองพัน) ทบ.4967   15.00x30.00x3.90  
81
ตึกคนไ้ข้ใน (30 เตียง) ทบ.6456   21.7x42.25x5.90  - เป็นสถานที่รับตรวจผู้ป่วยและ
            พักฟื้น
82
ตึกตรวจโรค ทบ.7126   10.00x22.00x4.45  - เป็นสำนักงานแพทย์และที่พัก
            คนไข้ระดับกองพัน
83
อาคารตรวจและเก็บศพ ทบ.6576   6.00x8.50x4.95  - เป็นสถานที่เก็บศพเพื่อรอการ
            ชันสูตร
84
โรงประกอบอาหารและซักรีดสำหรับ ทบ.3501 จ.   6.00x42.00x3.60  
โรงพยาบาล        
85
อาคารโรงนึ่งกลาง ทบ.6628   8.00x20.00x4.60  
86
โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ทบ.6488   7.00x15.00x5.40  
87
ตึกคนไข้จิตเวช        
88
ตึกคนไข้โรคติดต่อ        
89
อาคารคนไ้ข้อุบัิติเหตุและฉุกเฉิน        
90
ตึกกายภาพบำบัด        
91
ตึกโรคเด็ก        
92
ตึกสูตินารี        
93
คลัง สป.สำหรับโรงพยาบาล กห 13-3 ค.   20.00x25.00x8.30  
(คลังเวชภัณฑ์)        
94
เตาเผาขยะติดเชื้อ ทบ.8211   4.00x7.00x4.45  
95
โรงพยาบาลสัตว์ ทบ.7338   21.00x48.00x10.15  
96
โรงม้า, ลา, ล่อ จุ 30 ตัว ทบ.6807   13.00x59.50x6.30  
97
โรงสุนัขทหาร 24 ตัว ทบ.6970   13.50x30.40x5.10  
98
โรงโคเนื้อ ทบ.6035   8.00x84.00  
99
โรงโคนม        
100
โรงฆ่้าสัตว์        
101
ลาดบรรทุกสัตว์ ทบ.7586   8.60x12.00x2.00  
102
บ่อหญ้าหมัก        
103
ที่ผสมอาหารสัตว์  
104
เตาเผาซากสัตว์  
105
โรงสัตว์ป่วย (ม้า)   4.00x7.00x3.50
106
โรงเก็บและปรนนิบัตรบำรุงเครื่องมือ  
กสิกรรมทางการเกษตร  
107
คลังอาหารสัตว์ ทบ.6509   10.00x30.00x6.70
108
คลังหญ้าฟ่อนแห้ง ทบ.8806    - เป็นที่เก็บหญ้าแห้งสำหรับเป็น
  อาหารสัตว์